Standard Svensk standard · SS-EN 12430

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av beteende vid punktlast

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12430:2013 Tillägg: SS-EN 12430/A1:2006

Ämnesområden

Övrigt (91.100.99) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Thermal insulation for building applications - Determination of behavior under point load

Artikelnummer: STD-23934

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-06

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN 12430:2013