Standard Svensk standard · SS-EN 12090

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av skjuvhållfasthet

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12090:2013

Ämnesområden

Övrigt (91.100.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-21665

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-11-28

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN 12090:2013