Standard Svensk standard · SS-EN 14617-10:2005

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 10: Bestämning av beständighet mot kemikalier

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14617-10:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14617-10:2005

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 10: Bestämning av beständighet mot kemikalier
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determination of the chemical resistance and the resistance to stains of agglomerated stones (see EN 14618) with polished surface after a prolonged contact with chemical materials.
NOTE It is reminded that the agglomerated stone containing calcium carbonate aggregates are sensitive to any acid attack.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14617-10:2005

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 10: Bestämning av beständighet mot kemikalier
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Naturstensprodukter samt markbeläggningsprodukter av betong, SIS/TK 508

Internationell titel: Agglomerated stone - Test methods - Part 10: Determination of chemical resistance

Artikelnummer: STD-39176

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-03-24

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 14617-10:2012