Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9047

Fogmassor - Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid variabel temperatur - Provning (ISO 9047:2001)

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN ISO 9047:2009/AC:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9047

Fogmassor - Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid variabel temperatur - Provning (ISO 9047:2001)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of the adhesion/cohesion properties of sealants with predominantly elastic behaviour which are used in joints in building construction.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9047

Fogmassor - Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid variabel temperatur - Provning (ISO 9047:2001)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Building construction - Jointing products - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants at variable temperatures (ISO 9047:2001)

Artikelnummer: STD-34485

Utgåva: 2

Fastställd: 2003-08-29

Antal sidor: 10