Standard Svensk standard · SS-EN 12350-3:2009

Provning av färsk betong - Del 3: Vebetal

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12350-3:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12350-3:2009

Provning av färsk betong - Del 3: Vebetal
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver en metod för bestämning av den färska betongens konsistens med hjälp av vebetal. Metoden är inte användbar för betong där ballastens maxstorlek överstiger 63 mm. Om vebetalet är mindre än 5 sekunder eller större än 30 sekunder har betongen en konsistens som gör att bestämning av konsistensen med hjälp av vebetal är olämpligt.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12350-3:2009

Provning av färsk betong - Del 3: Vebetal
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test

Artikelnummer: STD-80803

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-30

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 12350-3:2009

Ersätter: SS-EN 12350-3

Ersätts av: SS-EN 12350-3:2019