Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12006-3:2016

Strukturering av information om byggnadsverk - Del 3: Ramverk för objektorienterad information (ISO 12006-3:2007)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 12006-3:2007 specifies a language-independent information model which can be used for the development of dictionaries used to store or provide information about construction works.
It enables classification systems, information models, object models and process models to be referenced from within a common framework.

Ämnesområden

Byggnadsindustrin Allmänt (91.010.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8023139

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-27

Antal sidor: 48