Standard Svensk standard · SS-EN 14024:2004

Metallprofiler med termisk barriär - Mekanisk funktion - Krav, verifiering och provning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14024:2004

Metallprofiler med termisk barriär - Mekanisk funktion - Krav, verifiering och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 592 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for assessment of the mechanical strength of metal profiles incorporating a thermal barrier. It also specifies the tests to determine the characteristic values of mechanical properties of the thermal barrier profile and to assess the suitability of the thermal barrier material used.
This document applies to thermal barrier profiles designed mainly for windows, doors, window walls and curtain walls. It does not apply to thermal barriers made only of metal profiles connected with metal pins or screws.
Thermal barrier profiles are used in various fields of applications and demand a differing assessment of their mechanical performance depending on their intended use. This document takes this into account by two fields of application: one for windows, doors and related components and one for profiles in façades.

Ämnesområden

Väggar, mellanväggar, fasader (91.060.10) Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14024:2004

Metallprofiler med termisk barriär - Mekanisk funktion - Krav, verifiering och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 592 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Metal profiles with thermal barrier - Mechanical performance - Requirements, proof and tests for assessment

Artikelnummer: STD-37733

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-22

Antal sidor: 30