Standard Svensk standard · SS 815114

Undertak - Bärkonstruktioner - Provning och utvärdering

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13964:2004

Ämnesområden

Innertak, golv, trappor (91.060.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-9493

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-03-13

Antal sidor: 23

Ersätts av: SS-EN 13964:2004