Standard Svensk standard · SS 815112

Undertak - Kantutformningar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13964:2004

Omfattning
I denna standard ges beteckningar för kantutformning hos undertaksskivor.

Med skivor avses här i första hand skivor i gips, trä, träull och mineralfiber.

Ämnesområden

Innertak, golv, trappor (91.060.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Ceilings - Edges

Artikelnummer: STD-7130

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-01-01

Antal sidor: 3

Ersätts av: SS-EN 13964:2004