Standard Svensk standard · SS 815111

Undertak - Mått

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13964:2004

Omfattning
I denna standard ges modulära horisontala mått samt regler för redovisning av vertikala mått för undertak och komponenter som ingår i dessa. Med komponenter avses här t ex belysningsarmaturer och ventilationsdon.

I SS 94 21 41 ges grundläggande mått för lysrörsarmaturer anpassade för placering i modulära undertak.

Ämnesområden

Innertak, golv, trappor (91.060.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Ceilings - Dimensions

Artikelnummer: STD-7129

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-01-01

Antal sidor: 4

Ersätter: SIS 50116

Ersätts av: SS-EN 13964:2004