Standard Svensk standard · SS-EN 13126-7:2007

Byggnadsbeslag - Krav och provningsmetoder för fönster och fönsterdörrar - Del 7: Fingermanövrerad fallåsning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements and test procedures for durability, strength, security and functionality of finger catches for windows and door height windows.

Ämnesområden

Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52) Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-63452

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-10-11

Antal sidor: 20