Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12567-2:2005

Termiska egenskaper hos fönster och dörrar - Bestämning av värmegenomgångskoefficient med varmlåda - Del 2: Takfönster och andra utskjutande fönster (ISO 12567-2:2005)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12567 specifies a method to measure the thermal transmittance of roof windows and projecting windows. It does not include: -- edge effects occurring outside the perimeter of the specimen; -- energy transfer due to solar radiation on the specimen; -- effects of air leakage through the specimen.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Roof windows and other projecting windows (ISO 12567-2:2005)

Artikelnummer: STD-41257

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-11

Antal sidor: 30