Standard Svensk standard · SS-EN 1027

Fönster och dörrar - Regntäthet - Provningsmetod

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1027:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1027

Fönster och dörrar - Regntäthet - Provningsmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard defines the conventional method to be used to determine the watertightness ofcompletely assembled windows and doors of any materials. This test method is designed totake account of conditions in use, when the window or door is installed in accordance with themanufacturer’s specification and the requirements of relevant European Standards and codesof practice.This standard does not apply to the joints between the window or door frame and the buildingconstruction.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1027

Fönster och dörrar - Regntäthet - Provningsmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Windows and doors - Watertightness - Test method

Artikelnummer: STD-29269

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-11-17

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 818127

Ersätts av: SS-EN 1027:2016