Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10077-1:2017

Termiska egenskaper hos fönster, dörrar och jalusier - Beräkning av värmegenomgångskoefficient - Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 10077-1:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 10077-1:2017 specifies methods for the calculation of the thermal transmittance of windows and pedestrian doors consisting of glazed and/or opaque panels fitted in a frame, with and without shutters.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 1: General (ISO 10077-1:2017)

Artikelnummer: STD-8027714

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-07-27

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN ISO 10077-1:2006