Standard Svensk standard · SS 820001:2010

Sanitetsarmatur - Metod för att bestämma energieffektivitet hos termostatblandare med dusch

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard beskriver en laboratoriemetod för mätning av energianvändning hos termostatblandare med dusch (duschmunstycke, duschslang och anslutningsanordning till vattenrör) och kravkriterier för energieffektivitet. Sanitetsarmaturens energieffektivitet är underlag vid energiklassning.

Energiklassningens övergripande syfte är att stimulera till tekniska lösningar som bidrar till energieffektivitet hos sanitetsarmatur och att premiera sådana lösningar som syftar till energieffektivitet snarare än begränsning av vattenflöde, dvs. som får användaren att använda mindre varmvatten för samma funktion.

Ämnesområden

Sanitet (91.140.70)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Energimärkning av tappvattenarmatur, SIS/TK 519

Internationell titel: Sanitary tapware - Method for determination of energy efficiency of thermostatic mixing valves with shower

Artikelnummer: STD-76197

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-12-16

Antal sidor: 24

Finns även på: SS 820001:2010