Standard Svensk standard · SS-EN 13126-13:2012

Byggnadsbeslag - Beslag till fönster och balkongdörrar - Krav och provningsmetoder - Del 13: Behör för balansering av vertikalt rörliga fönster

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for durability, strength, security and functionality of sash balances.

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Hardware for windows and balcony doors - Requirements and test methods - Part 13: Sash balances

Artikelnummer: STD-86224

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-04

Antal sidor: 24