Standard Svensk standard · SS-EN 1527:2019

Byggnadsbeslag - Beslag till skjutdörrar och vikdörrar - Krav och provning

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements for the design manual system sliding doors, sliding corner doors and folding doors of the bi-fold type and multi-panel folding doors but excluding doors and panels. Cycle tests, static load, initial friction and corrosion resistance tests are included for fittings and track only. This document covers door gear for all industrial, commercial and residential sliding doors and folding doors. This document does not cover the rollers for horizontal sliding and building hardware for inward or outward sliding folding windows (types N Q, R and S) in accordance with EN 13126-15, building hardware for Lift and Slide windows (type P) in accordance with EN 13126-16 and building hardware for Tilt and Slide windows (type T) in accordance with EN 13126-17.

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Hardware for sliding doors and folding doors - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80015293

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-08-26

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 1527:2013