Standard Svensk standard · SS-EN 12889

Avlopp - Schaktfria metoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Utvändiga avloppssystem (93.030)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Trenchless construction and testing of drains and sewers

Artikelnummer: STD-27358

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-25

Antal sidor: 23