Nyhet · 2021-04-07

Standarder gör världen friskare

Idag den 7 april är det Världshälsodagen. Covid-19 har satt ytterligare fokus på frågan om hälsa och hur resurserna fördelas globalt. Där är standarder oerhört viktiga och här är några exempel.

En kommande överenskommelse som drivs av ISO globalt kallas lite formellt för IWA 38 (IWA står för International Workshop Agreement). Den ska skapa gemensamma riktlinjer för medicinsk akutvård, till exempel hur infektionssjukdomar som drabbar andningsvägarna ska hanteras med tillgänglig utrustning.

Ett komplement till IWA38 blir standarden ISO 5472, Standard protocols of walk-through screening stations for infectious disease control. Med den blir det lättare att upprätta teststationer för smittsamma sjukdomar som covid-19.

En global specifikation som är under utveckling är ISO/TS 5798, med det långa men talande namnet Quality practice for detection of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) by nucleic acid amplification methods. Den ger tydliga riktlinjer för test som använder nukleinsyra för att upptäcka SARS-CoV-2.

De nyligen publicerade riktlinjerna ISO/PAS 45005, Occupational health and safety management – General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic, togs fram under ledning av ISO på bara tre månader med syfte att kunna stödja vårdens aktörer under den pågående pandemin. Den är tillgänglig gratis online.

SIS har en sektion för vård och omsorg som arbetar både i Sverige och internationellt med standarder inom området allt från bättre utnyttjande av resurser, ökad patientsäkerhet, säker informationsöverföring till säkra medicintekniska produkter och en bra arbetsmiljö för. Läs mer här https://www.sis.se/standarder/omrade/vard-och-omsorg/

Det finns också en uppsättning standarder som ISO gjort gratis tillgängliga i syfte att stödja arbetet mot covid-19. Läs mer om dem här.


SIS sektion för vård och omsorg

SIS arbetar både i Sverige och internationellt med att utveckla standarder inom vård och hälsa.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet kommer 5 gånger per år.

Utbildningar för dig som arbetar inom medicinteknik

SIS erbjuder flera utbildningar inom medicinteknik om bland annat riskhantering, ledningssystem och produktutveckling.