Nyhet · 2020-03-18

Boverkets dialogmöten ställs in

Boverket ställer in sina fyra fysiska dialogmöten om möjligheternas byggregler där bland annat även SIS skulle ha medverkat.

Texten har uppdaterats 2020-03-18

INSTÄLLT - Dialogmöten om ny regelmodell för möjligheternas byggregler

Skälet till att de fysiska träffarna, som skulle ha ägt rum i vår, ställs in är att Boverket inte vill bidra till ökad smittspridning av covid-19. Boverket planerar för att genomföra dialogerna i annan form och återkommer med mer information. Om mötena kommer att ske i annan form så kommer SIS att delta.


 

Boverket har på regeringens uppdrag påbörjat ett arbete med att i grunden se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Boverkets ambition är att myndighetens regler ska innehålla färre detaljerade funktionskrav, inga allmänna råd eller hänvisningar till standarder. I arbetet samverkar Boverket bland annat med SIS.

– Vår medverkan i Boverkets dialogmöten - om de blir av i annan form än fysiska träffar - blir bra tillfällen att möta sektorn och nya intressenter som vi vanligtvis inte möter i standardiseringsarbetet. Vi vill berätta om byggstandardiseringens roll, hur eller om den kan komma att påverkas av kommande regelförenklingar samt hur standarder bidrar till att uppfylla funktionskrav. Vi vill också veta mer om vilka behov kring standarder som finns i byggsektorn och ge utrymme för att ställa frågor till oss, säger Nina Schröder, sektionschef samhällsbyggnad vid Svenska institutet för standarder, SIS.

Medverkande vid träffarna - om de blir av i en annan form - kommer fortsatt att vara representanter från Boverket, Svenska institutet för standarder, SIS, SEK Svensk Elstandard och bygg- och fastighetssektorn.

Målgruppen för träffarna är i första hand de med god kunskap om byggreglerna. Det kan till exempel vara vd eller byggchef i bygg- och fastighetsbolag eller i en intresse-, bransch- eller facklig organisation. Det kan också vara projektör, arkitekt, samhällsbyggnadschef, bygglovschef, byggnadsinspektör eller bygglovsgranskare. Träffarna är också för de som arbetar i en brukarorganisation eller deltar i en av standardiseringens tekniska kommittéer.

Information på Boverkets webbplats

Läs också:
SIS standardiseringsarbete inom bygg samt samverkan med Boverket