Nyhet · 2020-04-07

SIS medverkar när Boverket bjuder in till digitala träffar

Standardiseringsorganisationerna SIS och SEK Svensk Elstandard kommer att medverka vid Boverkets webbinarium och digitala gruppdiskussioner om ny regelmodell för möjligheternas byggregler. De tidigare inställda fysiska dialogmötena ersätts nu med dessa digitala träffar.

Webbinarium: 7 maj kl. 14.00–15.00 
Gruppdiskussioner: 11–13 maj olika tider

Boverket har på regeringens uppdrag påbörjat ett arbete med att i grunden se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Boverkets ambition är att myndighetens regler ska innehålla färre detaljerade funktionskrav, inga allmänna råd eller hänvisningar till standarder. I arbetet samverkar Boverket bland annat med SIS.

– Vår medverkan i Boverkets digitala dialogmöten blir bra tillfällen att möta sektorn och nya intressenter som vi vanligtvis inte möter i standardiseringsarbetet. Vi vill berätta om byggstandardiseringens roll, hur eller om den kan komma att påverkas av kommande regelförenklingar samt hur standarder bidrar till att uppfylla funktionskrav. Vi vill också veta mer om vilka behov kring standarder som finns i byggsektorn och ge utrymme för att ställa frågor till oss, säger Nina Schröder, sektionschef samhällsbyggnad vid Svenska institutet för standarder, SIS.

Medverkande vid träffarna kommer att vara representanter från Boverket, Svenska institutet för standarder, SIS, SEK Svensk Elstandard och bygg- och fastighetssektorn.

Målgruppen för träffarna är i första hand de med god kunskap om byggreglerna. Det kan till exempel vara vd eller byggchef i bygg- och fastighetsbolag eller i en intresse-, bransch- eller facklig organisation. Det kan också vara projektör, arkitekt, samhällsbyggnadschef, bygglovschef, byggnadsinspektör eller bygglovsgranskare. Träffarna är också för de som arbetar i en brukarorganisation eller deltar i en av standardiseringens tekniska kommittéer.

Information och anmälan på Boverkets webbplats

Läs också:
SIS standardiseringsarbete inom bygg samt samverkan med Boverket