Nyhet · 2020-12-15

Standarder kostnadsfritt inom kulturarvsområdet

Riksantikvarieämbetet och Svenska institutet för standarder, SIS, förlänger nu ett avtal på kulturarvsområdet som innebär att cirka 30 europeiska standarder fortsätter att vara kostnadsfritt tillgängliga 2021-2024. Syftet är att öka tillämpningen av standarder på kulturarvsområdet.

– Att standarderna tillgängliggörs kostnadsfritt hoppas vi ska öka användningen av dem och vara till gagn när det gäller att bevara kulturarvet för framtida generationer, säger Christer Jangel, försäljningschef för standarder på SIS.

Standarderna riktar sig både till dem som arbetar med kulturvårdsfrågor och till andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med vårt kulturarv. Det kan till exempel vara museer, myndigheter, länsstyrelser, kommuner och företag inom kulturvårdsområdet och yrkesgrupper som byggnadsvårdare, arkitekter, forskare, konservatorer och ingenjörer.

Standarderna fungerar som process- och metodstöd i såväl löpande förvaltning, som i upphandling, tillståndsärenden, planering, utförande och dokumentation av åtgärder. De omfattar olika områden, till exempel hur man packar och transporterar känsliga föremål, undviker skadedjur, tar prover eller energieffektiviserar historiska byggnader.

Nordiska museet vid Djurgårdsbron. Foto: Mats Landin.


Ta del av standarder inom kulturarvsområdet - kostnadsfritt

Bild tema milj - fornminnen på en äng