Nyhet · 2022-08-08

Mot en cirkulär ekonomi

”Vi måste involvera så många länder som möjligt”, säger Catherine Chevauché, som leder arbetet med de viktiga standarderna för cirkularitet.

Nu skrivs för första gången en uppsättning internationella standarder för cirkulär ekonomi – som definierar den, anger hur man övergår till den och hur man mäter framgång. I motsats till den linjära idén "ta, tillverka, kassera" syftar cirkularitet till återanvändning av resurser och minskat avfall.

Catherine Chevauché, med en bakgrund som spänner över standarder och hållbarhet, leder arbetet. Hon har arbetat länge med företag och lokala myndigheter för att säkerställa att värme och avloppsvatten kan fångas upp och återanvändas och för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med internationella klimatmål. Idag är hon knuten till transportföretaget Veolia.

- Jag var väldigt intresserad av det här jobbet, eftersom jag är djupt övertygad om att vi måste hitta ett alternativt sätt att producera och konsumera för att tackla klimatförändringarna.

Chevauché anser att kommittén måste agera skyndsamt som svar på miljönödsituationen. Därför, arbetar hon nu tillsammans med ISO för att få standarderna utarbetade parallellt, istället för att ta fram dem en efter en. Tidsramen är accelererad till tre år.

- ISO förstår att det är brådskande, säger Chevauché.

Det kommer att bli en utmaning att få dussintals länder att stå upp bakom det nya standardpaketet, inte minst med tanke på den snäva tidsramen.

Chevauché betonar vikten av rättvisa och relevanta standarder genom en stor geografisk spridning i kommittéerna. Totalt deltar 89 länder från fem kontinenter och många förväntas delta i nästa möte som kommer att hållas senare i år i Kigali, Rwanda.

- Jag är verkligen övertygad om att vi måste involvera så många länder som möjligt, säger hon.

Chevauché tror att internationellt samarbete är nyckeln till att utarbeta en uppsättning standarder för den cirkulära ekonomin. Hon är fokuserad på att få paketet med standarder publicerat i början av 2024.

När standarderna väl har publicerats, säger hon, kan organisationer inte längre skylla på okunnighet eller brist på information och vägledning. De nya ISO-standarderna kommer att vara en milstolpe i övergången till cirkularitet.


Får du vårt nyhetsbrev?

En surfplatta på ett träbord visar SIS nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.

Cirkulär ekonomi

Vad är cirkulär ekonomi? Och hur stöttar standarder den cirkulära ekonomin?

Om det är frågor du ställer dig, klicka dig vidare nedan och läs mer om ämnet.