Nyhet · 2019-05-08

Mittuniversitetet har kvalitet på schemat

Att bygga en verksamhet utifrån kundvärde, allas engagemang och förståelse för helheten är kunskaper som alla chefer kan ha nytta av. “Kvalitet och ledarskap går hand i hand” säger Johanna Montalvo som läser kvalitet och ledarskap på Mittuniversitetet.

Entrén på Mittuniversitetet

Foto: Tina Stafrén
Text: Anna Nyström


Johanna Montalvo är kvalitets- och hållbarhetsansvarig på Akademikerförsäkring. Parallellt med sitt arbete läser hon just nu andra terminen på magisterprogrammet Kvalitet och ledarskapsutveckling på 60 poäng vid Mittuniversitetet.

– När min tjänst som verksamhetsutvecklare gjordes om till att innefatta kvalitet och hållbarhet ville jag fördjupa mig inom kvalitetsområdet och skaffa en bred grund att stå på, säger hon.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Tanken är att ge deltagarna både bred och djup kunskap om såväl den historiska utvecklingen som olika typer av kvalitetsmodeller och verktyg, allt från ISO 9001 och Lean till systemsyn, styrkebaserad utveckling och totalkvalitet.

Skapa förutsättningar

– Kursen har redan gett mig jättemycket. Jag fått en mycket bättre förståelse för vad kvalitet innebär, och hur viktigt det är att bygga kvalitet i varje del i verksamheten. För mig är det viktigt att kunna luta mig på forskning och lära mig mer om hur man kan tillämpa olika teorier och verktyg, berättar Johanna Montalvo.

För Johanna Montalvo är det också en självklarhet att en kvalitetsutbildning även innehåller ledarskap.

– Kvalitet och ledarskap går nästan inte att separera. Ledarens uppgift är att skapa förutsättningar för kvalitet. Först då kan man bygga en verksamhet som levererar kundvärde i alla led.

Kristen Snyder är professor och programansvarig för utbildningen. Hon berättar att intresset för programmet är stort, inte minst från offentlig sektor där många av deltagarna kommer från sjukvård, skola och myndigheter. I år var det närmare 400 sökande till de 65 platserna.

– Många arbetar redan med kvalitet, men vill fylla på med mer kunskap om hur man jobbar systematiskt för att skapa en kultur av delaktighet där både kundvärde och ständiga förbättringar är drivkraft för att uppnå kvalitet.

Driva processen

Enligt Kristen Snyder är ledarskapet avgörande för att uppnå kvalitet i en verksamhet. Beroende på verksamhetens storlek kan det se lite olika ut, men det viktiga är att det finns någon som tar fram och driver processen.

– Det är jätteviktigt att ledaren har kunskap om kvalitet, det ger dig helt andra förutsättningar att lyckas. Med kunskap om kvalitet får du en förståelse för komplexiteten, hur de interna processerna och de mänskliga processerna jobbar tillsammans för att skapa kundvärde, säger Kristen Snyder.


"Många arbetar redan med kvalitet men vill fylla på med mer kunskap om hur man jobbar systematiskt..."

Kristen Snyder, professor och programansvarig på Mittuniversitetet

Tips:

SIS-medarbetaren och kvalitetsexperten Tina Bohlin besöker högskolor och universitet och berättar om standarder och kvalitet.

Vill du veta mer, välkommen att kontakta tina.bohlin@sis.se

ISO 9001 - Kvalitet

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation.