Logga in

Nyhet · 2017-12-06

Anna Pontzio en av Sveriges första certifierade innovationsledare

Anna Ponzio på Jernkontoret är en av de första som blir certifierad innovationsledare enligt ISO 17024. Certifieringen är en del av ett projekt som ska göra innovationsledare till en profession. Och bidra till bättre innovationsförmåga i svenska organisationer.

Grattis Anna! Vad gör en innovationsledare?

En innovationsledares främsta uppgift är att se till att nya idéer och kunskap tas hela vägen till att skapa ett värde. Exakt vilken roll innovationsledaren har i organisationen kan dock se väldigt olika ut, beroende på hur man har valt att lägga upp innovationsarbetet. Det kan handla om att leda utvecklingen av organisationens vision och strategi för innovation. Det kan också handla om att se till att organisationen har lämpliga metoder och verktyg för att innovera. Många innovationsledare, till exempel jag, arbetar med att se till att organisationen har en lämpligt sammansatt portfölj av innovationsprojekt och -aktiviteter. Men den kanske viktigaste uppgiften, tycker jag, är att skapa en innovationsvänlig kultur och att bygga relationer inom och utanför den egna organisationen.

Vad är din roll som innovationsledare på Jernkontoret?

Jernkontoret driver just nu två statligt delfinansierade forsknings- och innovationsprogram. Merparten av projekten hämtas in via öppna utlysningar där vem som helst kan söka projektmedel. Då är en transparent och rättvis bedömning av ansökningar ett viktigt inslag. Fokus på mitt arbete är att vår portfölj av projekt och aktiviteter bidrar till programmets mål. Det handlar om att bygga processer och verktyg och att maximera värdeskapandet från programmet. De satsningar vi gör ska få effekter i form av ökad konkurrenskraft, samhällsnytta, användarvärde, annars har vi misslyckats.

Vad innebär certifieringen – varför är det viktigt att kvalitetssäkra den här yrkesrollen?

Innovation är ett modeord som används flitigt, men innebörden är inte alltid klar. Till exempel är det fortfarande vanligt att man felaktigt sätter ett likhetstecken mellan innovation och forskning och utveckling. Jag tror att en professionalisering av innovationsledarrollen kan bidra till en kulturförändring där innovation blir ett helhetsgrepp som omfattar hela verksamheten. Det är särskilt viktigt att kvalitetssäkra yrkesrollen i det här tidiga skedet i professionaliseringen, eftersom innovationsledaren fortfarande måste ägna stor kraft åt att öka förståelsen för både innovationsbegreppet och sin egen roll.

Berätta lite kort om utbildningen som du har gått...

Det känns jätteroligt att få vara en del av den här pilotgruppen som har certifierats. Vi som har gått utbildningen har ökat vår förståelse av innovationsledarrollen och fått tips på verktyg och metoder. Inte minst utbytet med de andra "piloterna" var mycket värdefullt. Vi kom från sinsemellan olika verksamheter och hade olika roller. Ofta kommer man de bästa idéerna och lösningarna på problem när man inkluderar nya och olika perspektiv och erfarenheter! Det är en grundpelare inom innovation!


Anna Ponzio på Jernkontoret är en av de första som blir certifierad innovationsledare enligt ISO 17024

Anna Ponzio på Jernkontoret är en av de första som blir certifierad innovationsledare enligt ISO 17024.

Certifiering av innovationsledare

Elva certifikat delades förre veckan ut på Innovations-ledningskonferensen 2017 på RISE som anordnades av det Vinnovafinansierade projektet Utveckling av Innovations-ledningsprogram.

För information om projektet:

Dag Sjöholm, projektledare, RISE Certifiering
dag.sjoholm@ri.se
070 315 36 92

Robert Svanberg, Amplify
robert.svanberg@amplify.se
070 603 32 14

Personcertifiering

SS-EN ISO/IEC 17024, Bedömning av överensstämmelse – allmänna krav på organ som certifierar personer

Utbildning inom innovationsledning

Ledningssystem för innovation hjälper organisationer att skapa verktyg, processer och angreppsätt för att etablera och utveckla sin innovationsförmåga.

SIS erbjuder utbildning om standarden så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.