Handbok

Svetsekonomi och produktivitet

Köp denna standard
Pris: 648 SEK
standard ikon

Papper

Boken fokuserar på hur man kan sänka svetskostnaderna. "Svetsekonomi och produktivitet" presenterar ett antal allmänna verktyg och riktlinjer, tips och exempel som kan tjäna som stöd för ett analys- och förändringsarbete. Avsikten är att vidga svetsingenjörens kunskaper inom området.

Boken behandlar trender inom svetsområdet, nyckeltal för olika svetsmetoder, beräkning av svetskostnader, känslighetsberäkningar, investeringsberäkningar, samt rationaliseringspotential och förändringsarbete.

Boken innehåller också praktiska exempel på lyckade processoptimeringar.

Ämnesområden

Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-71821

Beteckning: Svetsekonomi och produktivitet

Utgåva: 2009

Utgiven: 2009-12-01

Antal sidor: 159

Förlag: Svetskommissionen