Handbok

Bygghandlingar 90 del 7 - Redovisning av anläggning (E-bok)

Köp

Pris: 1 295 SEK
standard ikon pdf

PDF

Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer for utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, det vill säga de handlingar som ligger till grund for produktionen av byggprojekt.

Denna nya utgåva av Bygghandlingar 90 del 7 är en anpassning till utvecklingen inom området sedan förra utgåvan som kom 1996. Framför allt gäller detta hanteringen av digital information, som i allt högre grad används genom hela byggprocessen.

Ett övergripande mål har varit att få publikationen användbar också i infrastrukturprojekt. For att förtydliga denna ambition har undertiteln ändrats från ”Redovisning av Mark” till ”Redovisning av Anläggning”. De krav som dessa typer av projekt ställer på projekteringen ar till stora delar gemensamma med andra typer av anläggningar. Förhoppningen är därför att rekommendationerna ska vara generellt användbara.

Några tillägg och förändringar är:
- digital anläggningsmodellering
- begreppsdefinitioner
- kodning av digitala objekt
- anpassning till nya utgåvor av del 1, 2, 3, 4 och 8 av Bygghandlingar 90
- anpassning till den nya BSAB-tabellen for byggdelar inom anläggning.

Denna produkt har ett fastställt slutdatum (2022-12-31) och efterträds av onlinetjänsten SIS Bygghandlingar.

Ämnesområden

Anläggningsarbete Allmänt (93.010) Ritteknik allmänt (01.100.01)


Köp

Handbok

Bygghandlingar 90 del 7 - Redovisning av anläggning (E-bok)
Pris: 1 295 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Klas Eckerberg, Lars Andersson, Niklas Lindberg, Mica Lindfors

Artikelnummer: BCK-80007684

Beteckning: BYGG 90-7 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2011-06-16

Antal sidor: 154

Förlag: Svenska institutet för standarder