Handbok

Bygghandlingar 90 del 1 - Redovisningsformer (E-bok)

Köp

Pris: 595 SEK
standard ikon pdf

PDF

Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt.

Del 1 Redovisningsformer behandlar formerna för redovisning av byggprojekt. De stora informationsmängder som hanteras i bygghandlingsskedet gör systematisering nödvändig.

Denna produkt har ett fastställt slutdatum (2022-12-31) och efterträds av onlinetjänsten SIS Bygghandlingar.

Ämnesområden

Generella regler (92.100.10)


Köp

Handbok

Bygghandlingar 90 del 1 - Redovisningsformer (E-bok)
Pris: 595 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Christer Bergenudd

Artikelnummer: BCK-80007669

Beteckning: BYGG 90-1 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2003-09-26

Antal sidor: 60

Förlag: Svenska institutet för standarder