Handbok

Bygghandlingar 90 del 1 - Redovisningsformer (E-bok)

Köp denna standard
Pris: 595 SEK
standard ikon pdf

PDF

Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt.

Del 1 Redovisningsformer behandlar formerna för redovisning av byggprojekt. De stora informationsmängder som hanteras i bygghandlingsskedet gör systematisering nödvändig.

Ämnesområden

Generella regler (92.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Christer Bergenudd

Artikelnummer: BCK-80007669

Beteckning: BYGG 90-1 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2003-09-26

Antal sidor: 60

Förlag: SIS