Utbildning

Hållbar utveckling - från ord till handling

SIS erbjuder en utbildning med fokus på din organisations hållbarhetsutmaningar. Utbildningen ger dig som arbetar med hållbarhetsfrågor eller är hållbarhetschef en bättre förståelse för hela hållbarhetsområdet.
Tillsammans med våra utbildningsledare får du som utbildningsdeltagare verktyg och stöd för att utifrån era behov arbeta fram eller utveckla er organisations hållbarhetsstrategi med mål, rapportering, kommunikation och verktyg för er hållbarhetstransformation.

Boka

Hållbar utveckling - från ord till handling

Omfattning: 4 halvdagar och 2 heldagar.

Pris: 36900 SEK (exkl moms)

september

mån 26 - fre 16 Till bokning

Kl. 10:00 - 12:00

2023
februari

mån 27 - fre 28 Till bokning

Kl. 10:00 - 12:00

Fler alternativ Färre alternativ

Du som deltagare får goda kunskaper och verktyg för att agera och arbeta effektivt med hållbarhet i din organisation.

Du får med dig resultat i form av analyser och underlag som kan presenteras för ledningsgruppen och/eller som ni kan arbeta vidare med i er verksamhet.

Under utbildningen kan ni utveckla er unika relevansanalys och väsentlighetsanalys, med stöd av ISO 26000 och egendeklarationen kopplat till de globala målen i Agenda 2030.

Utbildningen är affärsorienterad och har fokus på, att gå från ord till handling. Resultatet kan du använda direkt för att driva din organisations hållbarhetstransformation. Efter utbildningen har du verktyg som du kan använda vidare i det fortsatta arbetet med er hållbarhetsstrategi för att skapa bästa affärs-, intressent- och samhällsvärde.

Se presentation av utbildningen (PDF)

Utbildningen genomförs både fysiskt och via distans. Vi använder Zoom för att kunna erbjuda distansutbildningar. Du som utbildningsdeltagare ansvarar själv för att det fungerar med företagets IT-säkerhetspolicy. Utbildning kommer använda MIRO som verktyg där ni kommer arbeta enskilt med era uppgifter. Fysiska utbildningar genomförs i SIS lokaler i Stockholm på Torsplan/Solnavägen 1E

Utbildningen är uppdelad på sex tillfällen med uppgifter mellan tillfällena 

  • Introduktion: 26/9 – Distans kl. 10:00-12:00
  • Pass 1: 4/10 Fysiskt kl. 09:00-16:30       
  • Planera att arbete med uppgifter i den egen organisation. (Organisationsanalys & färdigställa relevansanalys).
  • Pass 2: 25/10 – Distans kl. 09:00-12:00     
  • Pass 3: 1/11 – Distans kl. 09:00-12:00   
  • Planera att arbete med uppgifter i den egen organisation. (Avstämning/förankring).       
  • Pass 4: 30/11 – Fysiskt kl. 09:00-16:30   
  • Avslutning: 16/12 – Distans kl. 10:00-12:00

SIS pedagogiska metod

Utbildningen är designad enligt SIS metoden, en metod för att uppnå SIS pedagogiska kvalitetskriterier. SIS metoden är baserad på High Performance Learning Journey (HPLJ)- En certifierad metod för att nå hög utveckling för både dig som utbildningsdeltagare och din organisation.

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet