Utbildning

Intressentmöte för provningsmetod av skor vid halka

Vi vill minska antalet halkolyckor för gångtrafikanter. Nu söker vi dig som också vill vara med att jobba fram ny standard för provningsmetod och märkning av skor. Anmäl dig till intressentmötet den 30 november kl 13.00 - 15.30.
Var med på plats eller via Zoom.

Varje år skadas omkring 3 500 personer allvarligt av fallolyckor i vägmiljön i Sverige. Halka vid is och snö är vanligaste orsaken till en fallolycka och utöver konsekvenserna för individen, kostar halkolyckorna mer än en halv miljard kronor för samhället i form av sjukvård och sjukfrånvaro. Inom ramen av Trafikverkets nollvision och i samarbete med RISE och SIS har ett förslag till provningsmetod för greppvänligare skor vid halka och vinterväglag tagits fram.

Nu bjuder SIS in till ett intressentmöte, finansierat av Trafikverket, där vi pratar om hur provningsmetoden kan hjälpa såväl konsument som skoproducent. Syftet med provningsmetoden är att ge industrin möjlighet att testa skor för att kunna utveckla greppvänliga skosulor vid vinterväglag. Metoden gör det också möjligt för andra aktörer att genomföra konsumenttester som en del i verktygslådan för alla som vill bidra till hållbara val och hållbar produktion.

- Det har gjorts en förstudie om greppvänliga sulor och man har hittat en metod som gjort att man kan testa hur greppvänliga de är, säger Anette Eriksson SIS.

Provningsmetoden kan utvecklas till ett märkningssystem för skors vinteregenskaper. Det kan sedan användas som ett underlag för konsumenter att välja bra skor redan i affären. 

 

Målet är att berörda aktörer ska inleda ett standardiseringsarbete som kan leda till en märkning av skosulor efter hur greppvänliga de är vid halka. Detta arbete bidrar till greppvänligare skor och Nollvisionens uppfyllande.

Välkomna till ett halvdagsmöte på SIS där aktörer från olika håll (tillverkning, forskning, handel) samlas för att starta ett gemensamt arbete för medvetna skokonsumenter.

Välkommen!

Preliminärt program

 • Inledning
 • Bakgrund
 • Genomgång
 • Nästa steg
 • Efterföljande diskussioner

Talar

 • Eleonor Mörk, Trafikverket
 • Jörgen Persson, Trafikverket
 • Viveca Wallqvist, RISE
 • Jessica Nilsson, Stadium
 • Magnus Davisson, SIS
 • Anette Eriksson, SIS

SIS Projektansvariga

Anmäl dig senast 21 november.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Anette Eriksson, projektledare SIS


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se