Utbildning

Nytt standardiseringsarbete inom effektiva kylsystem

Välkommen till ett webbinarium om ett nytt standardiseringsarbete kring design av vattenbaserade värmeåtervinnings- och kylsystem. System som finns i de flesta typer av fastigheter, industrier och verksamheter. Målsättningen med arbetet är att minska energianvändningen. Uppskattningsvis kan 80 % av dessa system minska sin energianvändning med 5–7% genom att säkerställa kvaliteten på systemvätskan.

Kylsystem

Arbetets syfte är att definiera vilka krav systemvätskan i dessa vattenbaserade energisystem ska uppnå för att fungera effektivare. Branschen saknar idag vägledning och vi vänder oss därför till berörda aktörer t.ex. ni som är fastighetsägare, konsulter, installatör eller har verksamheter som äger vattenbaserade kylsystem

Det nya förslaget delger riktlinjer hur du undviker problem med korrosion och försämrad energieffektivitet i energisystemen. Orsakerna bakom korrosion och dålig energieffektivitet beror på en mängd samverkande faktorer som alla har vattenkvaliteten i systemen som gemensam nämnare. Genom att kravställa systemvätskan vid upphandlingar, inköp och driftsättning av system kan man komma till rätta med dessa system. Denna nya publikation ska fungera som ett stöd i detta.

Under webbinariet, som är kostnadsfritt,  kommer representanter från QTF Sweden AB som är initiativtagare till arbetet och från ICA Fastigheter, Castellum och Inpro Consult förtydliga fördelarna med det nya förslaget för dig och din verksamhet

Välkommen att delta via mötesverktyget Zoom, 10:00 – 11:00, 2 december. 
Anmäl dig senast 29 november 2022.

Har du frågor är du välkommen att  kontakta Emma Risén, Projektledare på SIS 


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se