Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 10303-4000:2022

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 4000: Grundmodell (ISO/TS 10303-4000:2022, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 4000: Core Model (ISO/TS 10303-4000:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80034276

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-03-22

Antal sidor: 1