Standard Svensk standard · SS-EN 29001

Kvalitetssystem - Krav vid konstruktion, utveckling, produktion, installation och service

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9001

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: STG

Internationell titel: Quality systems - Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing (ISO 9001:1987)

Artikelnummer: STD-9235

Utgåva: 1

Fastställd: 1988-05-09

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN ISO 9001