Standard Svensk standard · SS 112618

Pulvermetallurgi - Hårdmetall - Bestämning av böjhållfasthet

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 23327

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Powder metallurgy - Hardmetals - Determination oftransverse rupture strength

Artikelnummer: STD-5857

Utgåva: 3

Fastställd: 1982-05-20

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-EN 23327