Standard Ikraftsättning · SS-EN 673/A1

Byggnadsglas - Bestämning av värmegenomgångskoefficient (U-värde) - Beräkningsmetod

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 673:2011
Köp denna standard

Standard Ikraftsättning · SS-EN 673/A1

Byggnadsglas - Bestämning av värmegenomgångskoefficient (U-värde) - Beräkningsmetod
Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Glas i byggnader (81.040.20)


Köp denna standard

Standard Ikraftsättning · SS-EN 673/A1

Byggnadsglas - Bestämning av värmegenomgångskoefficient (U-värde) - Beräkningsmetod
Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method

Artikelnummer: STD-30326

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-01

Antal sidor: 0

Tillägg till: SS-EN 673

Ikraftsätter: EN 673 AMD 1

Ersätts av: SS-EN 673:2011