Pressmeddelande · 2018-10-03

Sverige bildar internationell grupp för plaståtervinning

Det är nu klart att Sverige ska driva en ny internationell arbetsgrupp inom ISO för plaståtervinning. Beslutet togs under den årliga ISO-mötesveckan för plast som nyligen hölls i Japan. Ordförande blir Kristin Geidenmark Olofsson, innovations- och hållbarhetschef på Trioplast.

– Vi har arbetat för detta i över ett års tid, så det är fantastiskt kul att vi gått i mål. Det har varit ett intensivt lobbyarbete, säger Kristin Geidenmark Olofsson.

Ett tiotal länder har redan visat intresse för att delta, däribland Tyskland, Kina, Frankrike, Indien och USA. Gruppen, som får namnet "Mechanical and Chemical Recycling", kommer att fokusera på mekanisk och kemisk återvinning inklusive de steg som kommer precis före återvinningen.

– Detta är stort. Sverige har skapat sig en plattform som kan komma att påverka hur plast återvinns i hela världen. Nu gäller det bara att vi gör det mesta av det, säger Johan Dahlgren, projektledare för plast, SIS, Swedish Standards Institute.

För ett och ett halvt år sedan bildade SIS en svensk arbetsgrupp för miljöaspekter. Sedan dess har drygt 20 organisationer och över 30 experter anslutit sig till arbetet. I början av 2018 erhölls stöd från Naturvårdsverket vilket gjort den internationella etableringen möjlig.

Den internationella gruppens första uppgift blir att identifiera de största behoven av standarder inom området, vilket kommer att publiceras i den av Sverige initierade rapporten Plastics - Recycling - State of the Art Review and the Needs of Standards. Sedan ska standarden ISO 15270 Plastics - Guidelines for the Recovery and Recycling of Plastics Waste revideras för att bland annat uppdatera och sätta definitioner samt nomenklatur.

– Vad fokus exakt blir efter det är inte bestämt, men troligtvis kommer det att handla om att utveckla nya kvalitetsstandarder, testmetoder, material- och produktspecifikationer, utvärderingskriterier och/eller processbeskrivningar för återvunnen plast. Design för plaståtervinning är också ett område som kan vara intressant, säger Johan Dahlgren.

Kort om standarder för plaståtervinning
Standarder inom plaståtervinning behövs för att organisationer enklare ska kunna ställa om och börja använda återvunnen plast i större utsträckning, vilket i sin tur leder till en mer hållbar plastanvändning.

Kort om SIS internationella roll
SIS, Swedish Standards Institute har regeringens uppdrag att påverka innehållet i standarder och representera Sverige i den europeiska standardiseringen inom CEN och den globala standardiseringen inom ISO.

Kontaktpersoner
Johan Dahlgren, projektledare SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 156 Plast, 08–555 520 93, johan.dahlgren@sis.se

Kristin Geidenmark Olofsson, innovations- och hållbarhetschef, Trioplast, 0418-437913, kristin.olofsson@trioplast.com


Läs mer

Standardiseringen inom plast omfattar bland annat provningsmetoder, specifikationer och terminologi. Andra prioriterade områden är termoplastiska material, biopolymerer, åldringsbeständighet, nedbrytbarhet och återvinning.

Arbetet pågår i SIS/TK 156 som välkomnar nya deltagare.