Pressmeddelande · 2019-01-16

Standardiseringsarbete drar igång för sundare upphandling inom EU

SIS, Swedish Standards Institute, kommer att leda framtagandet av en europeisk standard med inriktning på integritet och ansvarighet inom offentlig upphandling. Initiativet kommer från EU-kommissionen och är en del av en större aktivitet för att effektivisera den inre marknaden där standardisering inom offentlig upphandling är ett av 15 prioriterade standardiseringsområden. – Vi är mycket glada och förväntansfulla över att leda detta arbete eftersom offentlig upphandling utgör ett så stort och viktigt område samt att Sverige länge varit framstående på området, säger Thomas Idermark, vd på SIS.

Startskottet gick förra veckan då den europeiska standardiseringsorganisationen CEN:s medlemsländer gav klartecken till SIS att driva projektet vidare.

– Integritet och ansvarighet är ett område inom offentlig upphandling som det är en utmaning att få en enhetlig kvalitet kring internationellt. Nu får Sverige stor chans att påverka och leda. Det känns spännande att få chansen att driva detta projekt tillsammans med svenska intressenter, säger Farshad Akhondi, huvudansvarig projektledare på SIS.

Uppdraget syftar såväl till att underlätta implementeringen av EU:s upphandlingsdirektiv i de olika länderna som att främja förutsättningarna för en sund och effektiv offentlig upphandling både inom Sverige och inom hela EU. Ett första konstituerande möte kommer att hållas i Stockholm till sommaren. Storbritannien, Rumänien, Finland och Norge har redan röstat ja till att delta i arbetet och SIS räknar med att fler länder hoppar på tåget när ett bearbetat förslag väl ligger på bordet. Den europeiska standarden beräknas vara klar år 2021.

– Vi är övertygade om att en standard kring integritet och ansvarighet för upphandlande enheter kommer att leda till en rad förbättringar av den offentliga upphandlingen. Det handlar om sådant som att stärka förtroende och tillit till den offentliga upphandlingsverksamheten, förbättra konkurrens och intresse från leverantörer till att delta i offentliga upphandlingar, underlätta den direkta gränsöverskridande handeln, minska antalet kostsamma och tidsödande överprövningar, komma bort ifrån dagens fokus på regelefterlevnad och istället kunna lägga större vikt vid resultat- och kvalitetsuppföljningar av upphandlingar, säger Björn Nilsson, vice projektledare SIS.

– Men kanske den största möjligheten ligger i att kunna öppna upp för nya förhållningsätt till hur reglering och styrning av den offentliga upphandlingen inom EU i framtiden ska utformas och bedrivas, säger Farshad Akhondi.

Kort fakta

Utöver uppdraget till SIS att ta fram en ny europeisk standard för integritet och ansvarighet inom offentlig upphandling, består projektet av ytterligare tre delar:
• en analys av aktiviteter som sker inom offentlig upphandling
• en guide kring hur standarder kan refereras till i offentlig upphandling
• workshoppar kring best practice inom offentlig upphandling

Projektet syftar till att främja förutsättningarna för en sund och effektiv offentlig upphandling såväl inom Sverige som inom hela EU.

Här kan guiden för offentlig upphandling laddas ned

EU-kommissionens Joint Initiative on Standardisation

Kontaktpersoner 

Thomas Idermark, vd, SIS, Swedish Standards Institute, thomas.idermark@sis.se, 08-555 520 11

Farshad Akhondi, Projektledare, farshad.akhondi@sis.se, 08 55 55 20 40

Björn Nilsson, vice Projektledare, bjorn.nilsson@sis.se, 08 55 55 22 97


SIS kommitté för offentlig upphandling

Bild på en flagga som består av olika europeiska flaggor

SIS har fått i uppdrag att leda det europeiska arbetet med att ta fram en standard för "integritet och ansvarighet" i offentlig upphandling. Den nationella kommittén verkar för att tillvarata svenska intressen.

Det ska vara enklare att göra rätt. Som deltagare i den svenska tekniska kommittén, SIS/TK 613, har du en unik möjlighet påverka arbetet och göra din röst hörd.

Vägledning om hänvisning till standarder vid offentlig upphandling i Europa

CEN och EU-kommissionen har publicerat en vägledande guide för offentliga upphandlare för hur de ska hänvisa till standarder i samband med offentlig upphandling inom Europa.