Pressmeddelande · 2018-05-24

Ny nordisk undersökning: standarder positiv inverkan på tillväxt

En nyligen genomförd nordisk studie visar att standarder är starkt kopplade till BNP-tillväxt och arbetsproduktivitet. – Det finns ett starkt samband mellan tillväxt och användning av standarder, säger Thomas Idermark, vd, SIS, Swedish Standards Institute.

Studien ”The Influence of Standards on the Nordic Economies” visar att användningen av standarder har positiv inverkan på företagens och de nordiska ländernas utveckling. Enligt studien kan standardisering kopplas till 39 procent av arbetsproduktionstillväxten och till 28 procent av BNP-tillväxten i de nordiska länderna under de senaste decennierna.

Enligt studien använder företagen standarder främst för att förbättra marknadstillträde, förbättra produktkvalitet samt sin riskhantering.

–  87 procent av respondenterna anser att standardisering är viktigt för framtida affärsplaner. I Sverige är det inom vård och omsorg man tycker att det är viktigast, säger Thomas Idermark. Och 73 procent anser att vinsterna med att använda standarder överstiger kostnaderna det medför, det är en mycket bra siffra. I Sverige ser vi att det är inom tillverkningsindustrin man ser de största vinsterna kostnadsmässigt.

Merparten av respondenterna anser att standarder skapar förtroende och tilltro hos deras kunder och en stor del av exportföretagen säger att standarder underlättar export av varor och tjänster.

Allra mest används standarder inom byggsektorn och det gäller alla typer även så kallade tvingande EU-standarder.

–  En fortsatt ökad användning av internationell best practice inom byggsektorn skulle sannolikt stimulera expansion och produktivitetsutveckling, säger Thomas Idermark.

Studien drar också slutsatsen att deltagande i standardiseringsarbete är ett sätt att påverka framtiden för sin bransch. De svarande betonar också nyttan med att använda standarder för att följa den tekniska utvecklingen.

Fakta
Studien ”The Influence of Standards on the Nordic Economies” (Menon-Publication No 31/2018) har genomförts i de fem nordiska länderna, Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Totalt deltog 1 179 nordiska företag i olika branscher med tidigare erfarenhet av användningen av standarder. Studien omfattar perioden 1976-2014 och är genomförd på uppdrag av de nordiska standardiseringsorganisationerna, SIS, Swedish Standards Institute, DS, Dansk Standard, SN, Standard Norge, SFS, Finnish Standards Association och ST, Icelandic Standards.

Här hittar du studien och mer information

Kontaktpersoner

Thomas Idermark, vd SIS, Swedish Standards Institute, 08-555 520 11, thomas.idermark@sis.se

 Eva Högström, pressansvarig SIS, Swedish Standards Institute, 0704-269862,
eva.hogstrom@sis.se


"Nära 90 procent av respondenterna anser att standardisering är viktigt för framtida affärsplaner."

Thomas Idermark, vd på SIS

"The Influence of Standards on the Nordic Economies"

I den nordiska studien om hur standarder påverkar den ekonomiska utvecklingen deltog 1 179 nordiska företag i olika branscher med tidigare erfarenhet av användningen av standarder.