Pressmeddelande · 2021-02-22

Nu ska standarder för hjälmar bli ännu bättre

Nu tar Sverige, via Svenska institutet för standarder, en ännu mer ledande roll i hjälmstandardiseringen genom att ta över det europeiska sekretariatet för hjälmar. – Av tradition har Sverige medverkat i standardiseringsarbetet för säkerhet på hjälmar under decennier. Hjälmen är den bästa livförsäkringen om olyckan är framme och det finns fortfarande mycket att göra för att få fram ännu säkrare hjälmar, säger Peter Halldin som blir ordförande i arbetet. Konsumentverket går in som huvudfinansiär för sekretariatet, vilket är i linje med myndighetens långsiktiga arbete för hjälmars säkerhet för att i förlängningen ge konsumenten bästa möjliga skydd.

Varje år skadas ca 2 000 cyklister allvarligt i trafiken och varje år omkommer 20–30 cyklister enligt Trafikverket. Nästan hälften av de mycket allvarligt skadade cyklisterna har huvudskador, med cykelhjälm minskar risken för huvudskador med minst 50 procent.

De flesta hjälmar* räknas som personlig skyddsutrustning eftersom de är gjorda för att skydda användaren mot hälso- och säkerhetsrisker när man exempelvis åker snowboard, cyklar eller rider. Europastandarder som tas fram för hjälmar underlättar för tillverkaren att visa att hjälmen uppfyller kraven på säkerhet för personlig skyddsutrustning och CE-märkning, vilket är ett krav för att få säljas inom EU.

– CE-märkningen ger också konsumenten ett kvitto på att hjälmen ger ett visst skydd och dessutom är framtagen för den aktivitet som hjälmen är utvecklad för, säger Peter Halldin, ordförande för det europeiska standardiseringsarbetet för hjälmar samt Chief Science Officer vid MIPS AB.

– Framöver behöver flera hjälmstandarder uppdateras för att öka säkerhetsnivån. Dessa är industrihjälmen, cykelhjälmen, småbarnshjälmen, ridhjälmen och ishockeyhjälmen, inklusive moderna provningsmetoder för bestämning av hjälmars prestanda, säger Victoria Tengstrand, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

– Vi behöver också beakta ny forskning kring olycksstatistik och hjärnskador för att ta fram ännu bättre standarder och i slutändan göra säkrare hjälmar. En del nya rön börjar synas i olika ratingmetoder för bedömning av hjälmar. Det är bra, men det är också viktigt med harmonisering av testmetoderna som används i standarder och ratingmetoder så att rätt information kommer konsumenten tillhanda. Aktuellt just nu är att EU-kommissionen kommit med en begäran om revidering av en rad standarder, säger Peter Halldin.

* Undantagna är hjälmar och visir för motorcyklister och mopedister.

Mer information

Den europeiska kommittén TC CEN/TC 158 Head protection

Den svenska kommittén för hjälmar SIS/TK 525

Hjälmtips 

Kontaktpersoner

Peter Halldin, ordförande för CEN/TC 158 Head Protection samt Chief Science Officer vid MIPS AB, peter.halldin@mipsprotection.com

Victoria Tengstrand, projektledare Svenska institutet för standarder, SIS, victoria.tengstrand@sis.se


SIS tekniska kommitté för hjälmar

Kommittén för hjälmar är aktiv med att arbeta fram europeiska standarder inom alla typer av skyddshjälmar som ska ge en godtagbar säkerhetsnivå, inklusive moderna provningsmetoder för bestämning av enskilda hjälmars prestanda. 

SIS/TK 525 Hjälmar