Nyhet · 2018-10-08

Märkning av drivmedel införs med standardiserade symboler

En ny märkning för drivmedel och för nya fordon införs i hela EU. Senast den 12 oktober ska märkningen vara genomförd. Syftet är att underlätta för konsumenterna att välja rätt drivmedel för sitt fordon.

Symbolerna för märkningen har tagits fram på uppdrag av EU-kommissionen inom ett europeiskt standardiseringsarbete inom CEN där SIS tillsammans med svenska intressenter representerade Sverige.

Enligt EU-direktivet 2014/94/EU ska alla nya fordon samt alla drivmedelspumpar för bensin, diesel, fordonsgas (CNG), flytande fordonsgas (LNG), motorgas (LPG) samt vätgas (H2) ha en märkning senast den 12 oktober 2018. Fordon som omfattas av märkningen är personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, bussar samt mopeder, motorcyklar, tre- och fyrhjulingar.

– Symbolerna som ska användas finns samlade i den europeiska standarden SS-EN 16942. Det var ett intensivt arbete under ett års tid. Standarden publicerades redan 2016 men det är först nu som kravet i direktivet träder i kraft, säger Annika Koningen, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

– Syftet med märkningen är att hjälpa användaren att tanka rätt. Många har nog stått i ett annat europeiskt land och tvekat lite inför vilken slang de ska välja när de ska tanka, när både bränslebenämningarna och färgkoderna på slangarna skiljer från de vi har hemma. Det ökade utbudet av bränslekvaliteter gör det inte lättare. Men om märkningen på pumpen har samma symbol som märkningen vid fordonets tanklock, ska man nu kunna känna sig trygg att tanka. Ytterligare en tanke med märkningen är att få fordonsägare med ett fordon som är godkänt för flera olika bränslekvaliteter, att våga tanka det grönaste, säger Annika Koningen.

Märkningen gäller även elhybridfordon och laddhybridfordon eftersom dessa fordon kan tankas med vissa av dessa drivmedel. På sikt kommer även märkning för rena elfordon att tas fram för att underlätta vid laddning.

Förutom vid drivmedelspumparna kommer märkningen även att finnas i närheten av tanklocket och i instruktionsböckerna i nya fordon. Information om hur märkningen ser ut finns på länken nedan samt hos återförsäljarna. För att underlätta för konsumenten kommer märkningen vid tanklocket på fordonen att matcha märkningen vid drivmedelspumpen.

Märkningen kommer inte att gälla äldre fordon. Vill man ha information om vilka drivmedel som rekommenderas för fordon tagna i trafik innan den 12 oktober får man titta i fordonets instruktionsbok eller kontakta sin återförsäljare.

SIS standardiseringskommitté för Motorbränslen, SIS/TK 415 som deltagit i det europeiska standardiseringsarbetet, arbetar med standarder som specificerar fordonsbränslen och marina bränslen men även flytande och gasformiga bränslen till värme- och kraftanläggningar och bränslen till arbetsredskap.

Information till konsument om märkningen

Standarden SS-EN 16942:2016 Drivmedel - Identifiering av fordons kompatibilitet - Grafiskt uttryck för konsumentinformation

SIS standardiseringskommitté för Motorbränslen, SIS/TK 415

 


SIS/TK 415

Foto av bilar som kör på Essingeleden i Stockholm

Kommittén för motorbränslen, SIS/TK 415, arbetar med standarder som specificerar fordonsbränslen och marina bränslen.

Kommittén arbetar också med flytande och gasformiga bränslen till värme- och kraftanläggningar och bränslen till arbetsredskap som t ex motorsågar och gräsklippare.