Pressmeddelande · 2019-05-07

Ett sekel av standarder – nu får SIS nytt namn och utseende

Den nästan 100-åriga svenska standardiseringsorganisationen SIS byter namn och visuell identitet. Förkortningen har hängt med sedan 1922 men namnet har ändrats flera gånger. – De senaste åren har vi moderniserat den svenska standardiseringsverksamheten, så nu fräschar vi också upp vårt utseende. Vi ändrar också vårt namn från Swedish Standards Institute till Svenska institutet för standarder så att vårt namn stämmer överens med förkortningen SIS, säger Thomas Idermark, vd.

Standarder är en förutsättning för tillverkning och handel. Det insåg Sveriges industriförbund och Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, redan när de 1922 tog initiativet till att bilda Svenska Industrins Standardiseringskommission, SIS. 

Ett konkret exempel på ett lyckat svenskt standardiseringsarbete har resulterat i att vi tar för givet att vårt A4- eller A5-papper passar till de flesta skrivare, kuvert, pärmar och mappar. Andra kända exempel är den första standarden för ambulanser 1935 och 1941 fastställdes svensk standard för matpotatis i tre kvaliteter.

Idag leder SIS standardiseringsprojekt inom de flesta områden, till exempel bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, konsumentprodukter, lednings- och managementsystem, material- och processteknik, miljö och säkerhet. De mest kända standarderna är ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning som används över hela världen.

– Till vårt strategiska förändringsarbete hör att vi är ännu mera aktiva inom vår globala standardiseringsorganisation ISO och vår europeiska CEN. I dagens läge med Brexit och dess påverkan på EU:s inre marknad och den geopolitiska dragkampen mellan bland annat USA och Kina, känns vår globala verksamhet allt viktigare för att bidra till att stärka svensk konkurrenskraft, säger Thomas Idermark.

– SIS har de senaste åren genomfört en spännande förändringsresa med ny strategi- och affärsplan, effektivare arbetssätt, nya lokaler och vi har utvecklat våra IT-system. Vi fortsätter det kommande året att bredda vårt erbjudande med nya utbildningar och nya digitala produkter och tjänster, och nu behöver det synas att vi är en modernare organisation, säger Thomas Idermark.

Korta fakta

SIS har alltid haft samma förkortning, men genom historien har den stått för olika saker. Från början betydde förkortningen Svenska Industrins Standardiseringskommission, men 1931 antogs nya stadgar och namnet byttes till Sveriges Standardiseringskommission. 1977 blev det Standardiseringen i Sverige och när sju organisationer gick ihop till en 2001 blev det Swedish Standards Institute. 2019 byts namnet till Svenska institutet för standarder och på engelska Swedish Institute for Standards. Huvudman för standardiseringen i Sverige är Sveriges Standardiseringsförbund där SIS ingår tillsammans med SEK Svensk Elstandard och ITS. SIS hade en omsättning 2018 på 283 Mkr och har ca 170 anställda. 

Kontaktpersoner Svenska institutet för standarder, SIS

Thomas Idermark, vd, 08-555 520 11, thomas.idermark@sis.se
Niki Westerberg, kommunikationschef, 08-555 520 19, niki.westerberg@sis.se


Globala lösningar för ett smartare samhälle