Pressmeddelande · 2020-12-10

”Dra nytta av vägledning som redan finns för säkra arbetsplatser under covid-19”

Regeringen har beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till arbetsmiljöarbetet under pandemin och för att förhindra smitta av covid-19 på arbetsplatser. – Internationella standardiseringsorganisationen ISO har tagit fram en vägledning för att hantera risker i arbetsmiljön på grund av covid-19. Vi ser fram emot att dela detta med berörda myndigheter, säger Annika Andreasen, vd på Svenska institutet för standarder, SIS som är Sveriges representant i ISO.

Arbetet med att ta fram en vägledning för säkert arbete under covid-19-pandemin startades i september 2020 och är nu klart, ISO/PAS 45005 Safe working during the COVID-19 pandemic – General guidelines for organizations. Vägledningen är ett komplement till lagstiftning.

– Den internationella vägledningen ska hjälpa organisationer globalt att hantera covid-19-relaterade arbetsmiljörisker och därmed skydda arbetstagare och verksamheters förmåga, anpassning och kontinuitet under krisen – det finns likheter med det som regeringen efterlyser i sitt uppdrag till Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten. Vägledningen kan vara ett stöd till arbetsgivare när det gäller både fysiska arbetsplatser och arbete hemifrån, säger Dan Nilsson, standardiseringschef, SIS.

– Vi ser fram emot att dela det arbete som gjorts inom ISO med Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten för att se om det kan användas inom regeringsuppdraget. Även andra organisationer som behöver stöd och guidning kring säkert arbete under pandemin kan använda sig av dokumentet som kommer att finnas tillgängligt kostnadsfritt, säger Annika Andreasen.

Innehållet i vägledningen spänner bland annat över bedömning och hantering av risk, fysiska arbetsplatser, arbete hemifrån eller från andras hem, krisberedskap, testning, karantän, kommunikation och personlig skyddsutrustning. Vägledningen kommer att erbjudas kostnadsfritt tillsammans med hela det paket av standarder som Svenska institutet för standarder, SIS, tidigare tillgängliggjort till nytta för sjukvård och samhälle under covid-19-pandemin.

Mer information

ISO/PAS 45005, Safe working during the COVID-19 pandemic – General guidelines for organizations kommer att publiceras inom kort, såväl på iso.org som på ISO:s medlemmars webbplatser. Arbetet med att uppgradera vägledningen till en fullständig ISO-standard inleds i början av 2021. Både vägledningen och den kommande standarden tillhör ISO 45001-familjen som samlar standarder kring arbetsmiljöledning.

SIS/TK 301, svensk teknisk kommitté för standardisering inom arbetsmiljöledning

Kostnadsfria standarder i kampen mot covid-19

Kontakt SIS

Dan Nilsson, standardiseringschef, dan.nilsson@sis.se

Eva Högström, pressansvarig, eva.hogstrom@sis.se


Annika Andreasen, vd Svenska institutet för standarder, SIS

Dan Nilsson, standardiseringschef Svenska institutet för standarder, SIS