Pressmeddelande · 2018-05-14

Best practice från hela världen ska ge nöjdare elever

Nu finns det för första gången en ledningssystemstandard för utbildningsorganisationer. "Utbildningssektorn står inför stora utmaningar, den här standarden ska kunna komplettera nationella standarder eller regelverk", säger Alastair Creelman, specialist e-learning vid Linnéuniversitetet och Sveriges representant i ISO:s internationella arbetsgrupp.

Utbildningssektorn skiljer sig från andra sektorer eftersom det inte handlar om en enkel kund-leverantörsrelation. Utbildningsorganisationen kan skapa optimala förutsättningar för lärande, men aldrig garantera att studenten/eleven faktiskt lär sig. ISO 21001 ska hjälpa utbildningsorganisationer att utvärdera i vilken grad de faktiskt uppfyller kraven hos elever och andra kunder samt förbättrar organisationernas förmåga att leverera kvalitet.

– Det är inte vanligt att svenska utbildningsorganisationer arbetar med ledningssystem trots att de arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Jag hoppas verkligen att många tar chansen nu när det finns en specifik ISO-standard för utbildningsorganisationer som är uppbyggd på best practise från hela världen, säger Tina Bohlin, projektledare SIS, Swedish Standards Institute.

– Den traditionella modellen för lärande handlade mest om leverans och konsumtion av fakta och innehåll, men nu går man mer och mer över till en ny modell där de studerande får mer makt över sitt eget lärande. Relationer mellan utbildningsorganisation, elever, studenter och andra intressenter blir mer kollaborativa än tidigare och den nya standarden ger kriterier och riktlinjer som hjälper utbildningsorganisationer att anpassa sig till framtidens möjligheter, säger Alastair Creelman.

ISO 21001 kan användas av alla slags utbildningsorganisationer som erbjuder någon form av utbildning eller kompetensutveckling, från förskola till universitet inklusive företagsutbildning. Standarden omfattar också alla utbildningsformer, såväl nätbaserad utbildning som traditionell utbildning i klassrum.

Grunderna i standarden bygger på:

  • fokus på elever
  • visionärt ledarskap
  • engagemang för människor
  • processinriktad förbättring
  • evidensbaserade beslut
  • relationshantering
  • socialt ansvar
  • tillgänglighet och eget kapital
  • etiskt beteende
  • datasäkerhet.

Här hittar du standarden Utbildningsorgan - Ledningssystem för utbildningsorgan - Krav och vägledning SS-ISO 21001:2018 (satt som svensk standard)

Kontaktpersoner:

Alastair Creelman, specialist e-learning vid Linnéuniversitetet och Sveriges representant i ISO:s internationella arbetsgrupp, 070 592 0134, alastair.creelman@lnu.se
Tina Bohlin, projektledare SIS, Swedish Standards Institute, tina.bohlin@sis.se


Köp standarden

Utbildningsorgan - Ledningssystem för utbildningsorgan - Krav och vägledning

SIS kommitté för kvalitet

Vill du vara med och påverka standarder för kvalitetsledning?

I SIS/TK 304 deltar experter från offentlig sektor såväl som privata näringlivet för att förbättra, utveckla och påverka internationella och nationella standarder inom kvalitetsledning.