Nyhet · 2022-10-13

Vinnare av standardiseringens mest prestigefulla pris

Lyhörda, drivna och innovativa ledarskap samt ett arbete som kommer att få stor betydelse för bygg- och anläggningssektorns klimatarbete, kännetecknar de nominerade kandidater som imponerade mest på juryn och därför belönas för sina förtjänstfulla insatser idag. Stort grattis!

VinnareSisNews.png

Årets ordförande – Annica Johansson, Effektfullt

SIS/TK 626, Mätning av sociala och miljömässiga effekter

AnnicaJ.png

Juryns motivering:

Med stort driv och mycket hög kompetens i sakfrågan, har Annica Johansson fått kommittén inom Mätning av sociala och miljömässiga effekter att ta stora och viktiga kliv framåt, på kort tid. Annica Johansson är mån om en bred representation och hög delaktighet i kommittén. På hennes initiativ har också personer med erfarenhet från andra länders motsvarande arbete bjudits in, vilket har adderat ett viktigt internationellt perspektiv och ökad förståelse för hur olika insatser och finansiering leder till önskade sociala och miljömässigt positiva resultat.

“Jag är mycket hedrad över utmärkelsen Årets ordförande 2022. Framförallt är jag stolt över kommitténs noggrannhet i sin ambition att ta fram en produkt som är grundad i gedigen omvärldsbevakning, och som uppfattas som användarvänlig och relevant av våra målgrupper inom såväl näringsliv, civilsamhälle som offentlig sektor.”

Årets Convenor – Björn Tidbeck, Rise

ISO/TC 35/SC 12/WG 2 Surface Cleanliness

Björnvinnarenews.png

Juryns motivering:

Under Björn Tidbecks lugna, lyhörda och diplomatiska ledarskap har den internationella arbetsgruppen inom Surface Cleanliness, trots starka och ibland motstridiga åsikter inom gruppen, lyckats enas om bra gemensamma lösningar, inte minst vad gäller arbetet med storsäljaren Rostgradsboken. Därtill är Björn Tidbecks långa erfarenhet, förmåga att se lösningar och pålästa kunskaper – som han frikostigt delar med sig av – värdefulla faktorer som ytterligare bidrar till att driva arbetet framåt.

Arbetet inom ISO har präglats av starka viljor och stort engagemang från många länder, något som gjort arbetet både svårt och komplicerat. Av den anledningen är jag mycket glad för att få utmärkelsen årets Convenor 2022. Det känns dessutom extra roligt att få godkänt betyg i att förvalta det svenska bidraget SS EN ISO 8501-1 och arvet från mina kollegor på 50-60 talet

 

Årets tekniska kommitté – SIS/TK 190 Betong

MarkusBetong.png

Juryns motivering:

En välfungerande beslutsprocess, workshops med ledande experter och ett intensivt arbete i SIS/TK 190 Betong under flera år, är några av framgångsfaktorerna bakom revideringen av en svensk tillämpningsstandard som kommer att få stor betydelse för bygg-och anläggningssektorns klimatarbete. Nya SS 137003 är ett bra exempel på hur standardisering skapar konkret och betydelsefull förändring. Efter publiceringen har nya arbetsgrupper dessutom bildats med syfte att fortsätta hålla standarden uppdaterad, i takt med den snabba utvecklingen på betongområdet.

” Utmärkelsen är ett fint bevis på att vårt hårda arbete under flera år har resulterat i verklig nytta. Hela branschen har efterfrågat den här standarden som får stor betydelse för klimatet. Jag är stolt över kommitténs process med väl förankrade beslut med många externa experter.”

Markus Peterson, ordförande

Årets Amospris – Susanne Nelleman Ek, BIM Alliance

Susanne.png

Amos priset 2022 tilldelas Susanne Nelleman Ek för hennes arbete att lyfta den internationella standardiseringen i Sverige och verka för användning och engagemang. Susanne är en samlande kraft för standardisering inom byggsektorn med fokus på BIM området. Hon verkar för samverkan mellan olika standardiseringsorganisationer och är en drivkraft för att samla sektorn kring standardisering och utveckling.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.