Nyhet · 2018-10-16

Värmepumpar – ackrediterad certifiering en säker garanti

På ett välbesökt seminarium om värmepumpar lyftes bland annat fördelarna med CEN Heat Pump Keymark. Det är en certifiering som sker under Swedacs ackreditering och skulle kunna ersätta den snårskog av märkningar som finns inom EU i dag.

Många i branschen samlades på seminariet som anordnades av SIS, RISE och branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, om arbetet med standarder kring värmepumpar.

Certifieringssystemet CEN Keymark används till alla produkter som kvalitetssäkras och kontrolleras med hjälp av en standard. Och just CEN Heatpump Keymark är specifik för värmepumpar.

Lina KinningLina Kinning, samordnare för ekodesign och energimärkning på Energimyndigheten, konstaterade att ekodesigndirektivet är ett kraftfullt verktyg som sparar halva EU:s 2020-mål för energieffektivisering. Men påtalade utmaningen i att lagstiftningen är EU-gemensam men marknadskontrollen internationell.
– För att komma tillrätta med detta krävs det att man jobbar aktivt internationellt, sade hon.

Energimyndigheten ska satsa på ytterligare information om den databas för energimärkta produkter som lanseras 2019. Det är ett lagkrav att lägga in produkter i den som tillverkats efter augusti 2017. En förstudie om en revidering av förordningar för pannor och värmepumpar kommer också att bli färdig till 2019.

Ett testtillfälle, en fabrikskontroll och en certifiering

Perspektivet från tillverkarsidan gavs av Kent Karlsson som jobbar med avancerad utveckling på Enertech. Inom Europa har branschen att förhålla sig till ett tiotal olika certifieringar och märkningar.

– Vårt dilemma är att det finns så många olika märkningssystem. En produkt blir inte väldigt mycket bättre för att den har en massa certifieringar. På vår önskelista står transparens inom märksystem och provning. Vi vill se ett testtillfälle, en fabrikskontroll och en certifiering, det vill säga CEN Heat Pump Keymark, sade Kent Karlsson.

Heat Pump Keymark ägs av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. I Sverige företräds den av den ideella föreningen SIS och är kontrollerad av nationella ackrediteringsorganet Swedac, vilket garanterar att man uppfyller kvalitetskraven.

– Ju mer vi optimerar prestandan på värmepumpar desto större risk är det att vi får en mindre robust produkt. Det är utmaning vi har som tillverkare. Certifieringen lägger en viss nivå på rutiner och produktion, sade Kent Karlsson.

Många fördelar med oberoende certifiering

En oberoende certifiering har enligt honom många fördelar. Bland annat borgar den för acceptans inom olika certifieringssystem, bidragssystem och marknader men även från kontrollmyndigheter inom ekodesign. Den bidrar också till transparens i europeiska databaser som EPBD (The Energy Performance of Buildings Directive). Och medför dessutom rimliga kostnader som i slutändan inte belastar konsumenten.

Kontroller enligt CEN Heat Pump Keymark utförs bland annat av Rise Certifiering, Sveriges största certifieringsorgan som har ackreditering från Swedac liksom ett ISO 17025 laboratorium.

– Att vara ackrediterad och genomgå årliga revisioner är ett kvitto på kompetens, opartiskhet och trovärdighet, sade Josef Kristoffersson, certification officer på Rise.

Han berättade om den trestegsraket som certifiering innebär: från provning och tillverkningskontroll till oberoende bedömning. Även han förespråkade ett gemensamt certifieringssystem.

– Kraven blir transparenta och det skapas en samsyn i bedömningen mellan olika certifierings- och provningsorgan. Samtidigt som det ger tillverkaren valfrihet.

Rise Certifiering provar och testar enligt kundens önskemål men utfärdar endast certifikat enligt CEN Heat Pump Keymark.

CEN Heat Pump Keymark

Är en europeisk certifiering för värmepumpar som ägs av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Kvalitetsmärkningen CEN Keymark kan användas till alla produkter som kvalitetssäkras och kontrolleras med hjälp av en standard. Certifieringen av värmepumpar är ackrediterad av oberoende statliga Swedac.

Den baseras på fristående tredjepartstester. Testningarna utförs hos valfritt godkänt ackrediterat certifieringsorgan. Prestandan testas enligt EU:s ekodesigndirektiv och ett antal olika Europastandarder. Det görs också återkommande fabrikskontroller och kontroller av kvalitetshanteringen. Certifikat och resultat från prestandatester införs i CEN Heat Pump Keymarks databas.

Den här certifieringen ersätter ett flertal andra certifieringssystem, bland annat MCS i Storbritannien. Och borgar för en transparens som gynnar både tillverkare och slutkund.

Skribent: Cajsa Högberg


Fakta

En oberoende certifiering har många fördelar:

  • Acceptans inom olika certifieringssystem, bidragssystem, marknader och från kontrollmyndigheter inom ekodesign.
  • Transparens i europeiska databaser.
  • Och dessutom rimliga kostnader som i slutändan inte belastar konsumenten.

Läs mer om SIS arbete med certifiering.