Nyhet · 2021-11-26

Var femte lägenhet byggs i trähus

Marknaden för större bostadshus i trä växer kraftigt, enligt statistik från Trä- och möbelföretagen. Högre trähus däremot – 5 våningar och uppåt – har fortfarande inte slagit igenom. Vi får en statusrapport från chefen på insamlingsstiftelsen Brandforsk.

trähus
Ungefär en femtedel av alla svenska lägenheter som byggs idag är i flerbostadshus med trästomme. Av statistiken framgår att det nästan bara är i 1- och 2-planshus. Högre trähus, 5 våningar och högre, är fortfarande mycket ovanliga. De få som byggs får stor uppmärksamhet, och av miljöskäl finns det ett tryck på att öka den andelen. Men det går långsamt.

Utvecklingen av moderna trähus, med moderna krav, har krävt årtionden av forskning, utveckling och standardisering och den pågår än. Brand, akustik och fukt är områden som kräver särskild hänsyn. Det här är något som insamlingsstiftelsen Brandforsk har jobbat länge med. Brandfrågorna och forskning därifrån är en möjliggörare i dagens byggande, men arbetet fortsätter för att det ska finnas ett brett utbud av bra lösningar för att bygga brandsäkra hus av olika slag. Mattias Delin är forskningsdirektör på Brandforsk.

Ni står bakom flera stora rapporter kring brandsäkerhet i just träbyggnader. Hur är kunskapsläget idag?

Jag tycker att vi har en bra bas av kunskap och tillämpad teknik som gör det möjligt att bygga trähus som uppfyller Boverkets byggregler och som är större än de varit traditionellt. Det går att bygga hus som de boende ska kunna klara sig ut ur om de börjar brinna. Men vi har nog inte riktigt kommit ända fram. Flera bränder i större trähus har tyvärr lett till att hela huset blivit förstört. Det brinner i över 20 000 bostadshus varje år i Sverige och om vi ska tala om hållbara bostäder så borde vi ha hus som tål det, där bara den lägenhet där branden startade blir skadad i någon större omfattning. Jag tror också att det vore bra med en bredare flora av lösningar så att de som bygger får fler alternativ.

Vad saknas för att högre trähus ska ”slå igenom”?

Trähus borde ha en bra möjlighet att bli ett vanligt alternativ i de större segmenten av bostadshus. Det borde vara där det finns mest att vinna om man vill minska användningen av betong i bostadsbyggandet, typ 3-8 våningar. Visst är det spännande med de högre profilprojekten men de kanske inte påverkar betonganvändningen totalt sett i särskilt stor omfattning. Många beställare jag pratar med, framför allt i offentlig sektor, efterfrågar hus som tål brand i vidare mening än att de går att utrymma. De vill ha hus som tål de påfrestningar de kan väntas utsättas för och brand hör dit. Det finns säkert många saker som styr materialvalen och jag är inte säker på att brandsäkerheten hör till de mest dominerande. Fast det vore ju synd om det blir ett bakslag längre fram, att man börjar välja bort trähus för att man efter en rad bränder tycker att det är ett för sårbart bestånd.

Hur ser det ut på standardiseringsområdet? Något som vi behöver jobbar mer på?

Det finns nog mycket man kan se på där. Ett exempel är att anpassa provning av brandskyddsprodukter så att de även visar sig duga i träkonstruktioner, inklusive lite längre tid när träet rör på sig. Man kan också titta på arbetsprocesser och kvalitetssäkring. Jag brukar säga att man inte ska bygga betonghus av trä. Trä är trä, och har sina behov när man bygger. Det kan påverka hela produktionsordningen. Det finns exempel från andra länder där man ställer krav på att brandskyddet ska vara klart på varje våningsplan innan nästa våning påbörjas. Så är vi inte vana att jobba i Sverige. Det finns också behov av att kunna formulera beställningar av trähus som tål brand i vidare bemärkelse än att bara uppfylla BBR, och då behövs ett gemensamt språk för det. Det kanske kan hanteras med hjälp av standardisering?


Mattias Delin 
Forskningsdirektör, Brandforsk.

Delta i standardutveckling

Det är öppet för alla företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige att delta i utvecklingen av standarder.

Se en lista och läs mer om SIS kommittéer inom standardiserings­området icke-metalliska material.

Får du vårt nyhetsbrev?

En surfplatta på ett träbord visar SIS nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.