Nyhet · 2020-06-29

Tyck till om ny standard för organisationers ledning och styrning

Nu finns det möjligt att tycka till om en ny ISO-standard för organisationers ledning och styrning som är på remiss. Sverige är via SIS med och tar fram standarden på global nivå.

Alla typer av organisationer ska kunna använda sig av ISO 37000 Guidance for the governance of organizations. Begreppet governance handlar om systemet genom vilken en organisation leds, styrs och hålls ansvarig. Det finns ett stort behov av god styrning vilket också märks i samhällsdebatten.

Med hjälp av ISO 37000 får styrelser och organisationer ett ramverk av god praxis för hur styrning och ledning av organisationer bättre kan möta intressenternas förväntningar. Standarden är på remiss till och med den 21 augusti 2020 och beräknas vara klar sommaren 2021.

Kontaktpersoner Svenska institutet för standarder, SIS

Tina Bohlin, tina.bohlin@sis.se

Anna-Karin Jansson, anna-karin.jansson@sis.se

Ta del av remissen här

Svensk teknisk kommitté som arbetar med standarden, SIS/TK 478 Socialt ansvarstagande