Nyhet · 2023-09-20

Textilindustrin överens om internationella miljötermer

En ny ISO-standard fastställer att den globala textilindustrin pratar om samma saker, när de diskuterar olika miljöaspekter. Det underlättar för seriösa aktörer, minskar risken för greenwashing och lägger grunden för ytterligare standardisering relaterad till miljömässig hållbarhet i den textila värdekedjan.

Jeansen är gjorda i Italien, blusen i Portugal och tröjan har åkt hela vägen från Bangladesh. Textilindustrins globala karaktär blir tydlig bara genom en snabb koll på lapparna i våra kläder. Så om vi ska ha en chans att förbättra den här sektorns inverkan på miljön är det avgörande att hela världen pratar om samma saker.

Textilindustrin har saknat en gemensam terminologi för miljöaspekter och det har orsakat en del förvirring, ineffektivitet och i värsta fall hindrat övergången till hållbar praxis. Därför är det positivt att den internationella standarden SS-EN ISO 5157:2023 Textil – Miljöaspekter – Terminologi har publicerats och kan skapa ordning genom att reda ut begreppen.

Ett gemensamt ordförråd minskar risken för greenwashing och underlättar för aktörer som vill få konsumenternas förtroende genom att vara transparenta. Förutom att fastställda begrepp och underlätta frågor som rör miljöaspekter av textilprodukter och processer, skapar standarden en grund för framtida arbeten relaterade till miljömässig hållbarhet i den textila värdekedjan.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Kontakt

Vill du veta mer om den pågående standardiseringen inom textilindustrin? Kontakta Laura Linnala, projektledare på SIS:
laura.linnala@sis.se