Nyhet · 2022-09-01

Ta förnyelsearbetet på allvar – med ett ledningssystem för innovation

En utbildning i ett innovationsledningssystem ger kunskap om hur organisationen kan koppla ihop sin innovationsprocess med strategi, men också skapa och arbeta i en kultur som stödjer och uppmuntrar innovation. Gör rätt från början och undvik kostsamma misstag. Efter genomförd utbildning kan du göra en bedömning av din egen organisations innovationsförmåga.

Att följa ett ledningssystem för innovation är en av nycklarna som hjälper ledningen att skapa ett systematiskt innovationsarbete och en kultur som stödjer innovation. En sådan kultur blir en god grogrund för ett kreativare och tryggare klimat för både ledning och medarbetare. I gengäld skapas mer värde från de resurser som investerats i verksamheten.

– En av de många effekterna av att använda ett innovationsledningssystem i sin verksamhet är att det skapar tydlighet kring strategisk inriktning och arbetssätt samt ger innovationsarbetet högre legitimitet. Ett högre engagemang hos medarbetarna kan vara en annan positiv effekt, säger Magnus Karlsson, ordförande för SIS tekniska kommitté inom innovation, TK 532.

Nytt och värdeskapande – det är innovation

Innovation är ett ord som andas uppfinningar och nyskapande, men den som arbetar med innovation vet att definitionen är mycket mer omfattande än så. Enbart nyskapande räcker inte hela vägen, utan här behövs också ett värde, att innovationen ska vara värdeskapande. Vilket värdet är beror på ur vems aspekt som innovationen används.

En nystartad verksamhet kan vara full av goda idéer och skaparkraft, den kreativa energin ligger på topp. Efter ett tag byggs operativa strukturer upp för att kunna leverera i tid och med kvalitet. Under tiden har kreativiteten falnat och nu är organisationen välorganiserad, experter på kärnverksamheten, men inget nytt händer. Då är tiden mogen för ett innovationsledningssystem, genom vilket ledningen både kan hålla kreativiteten sjudande och samtidigt leda organisationen framåt, upptäcka nya och mer innovativa vägar för att nå de uppsatta målen.

Med innovationsledning skapar ni helheten

I sammanhanget innovationsledning finns det stora likheter mellan privata företag och offentlig sektor. Alla verksamheter och organisationer som vill förnya sig och få ut mer värde från sina investeringar, både i form av pengar men också andra värden, har nytta av att arbeta med ett innovationsledningssystem.

Ett system som både tar hänsyn till de operativa delarna men även de innovativa. Ett ledningssystem innebär att oberoende av inriktning får verksamheten samma goda stöd, vare sig det handlar om tjänsteinnovation eller produktinnovation, för att nämna ett par. Ett innovationsledningssystem skapar struktur och ordning baserat på gemensamma principer.

– Man kan samla ihop de innovationsaktiviteter som tidigare var fragmenterade och genom ett systemperspektiv skapa en helhet, säger Magnus Karlsson.

Innovationsledning är till för alla

För den som är van vid att arbeta med andra ledningssystem ger ett ledningssystem för innovation ett stöd för att strukturera upp och foga samman innovationsarbetet. Är ledningssystem ett obekant verktyg för dig får du gott stöd i din verksamhets fortsatta arbete framåt, med fokus på innovation och mervärde. Nu kan ni bedriva ett förnyelsearbete inom ett definierat ramverk, där innovationsledare har en tydlig roll till stöd för ledning och medarbetare.

Boka din grundutbildning i innovationsledning här! >>


Bild på Magnus Karlsson, forskare inom innovationsledning

Magnus Karlsson, forskare inom innovationsledning på KTH och en av grundarna av yrkesföreningen Innovationsledning

Utbildning inom innovationsledning

Ledningssystem för innovation hjälper organisationer att skapa verktyg, processer och angreppsätt för att etablera och utveckla sin innovationsförmåga.