Nyhet · 2018-04-25

Svenskt deltagande i internationell standardisering för robotik i vården

Om en robot kan förbättra livet för en vän, nära anhörig, eller kanske dig själv på ålderns höst, hur ska denna se ut, uppföra sig och interagera med omgivning? Nu får Sverige sitt första standardiseringsdeltagande på internationell nivå för robotik inom vård och omsorg.

– Internationella standarder inom servicerobotik för vård och omsorg är nödvändiga för att definiera acceptabla säkerhetskrav eller riktlinjer för dessa robotar som har potential att höja livskvaliteten och självbestämmandet för så många, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare för SIS kommitté för robotik.

Världens främsta experter är engagerade inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO i utvecklingen av standarder inom servicerobotik. Nu blir Camanio Care den första svenska deltagande organisationen i standardisering inom området. Vårdföretaget träder in som deltagare i SIS tekniska kommitté för robotik, som bevakar och deltar i arbetet som sker på internationell nivå inom ISO.

– Marknaden för servicerobotik är relativt omogen men har en stark tillväxt. Vi ser ett stort behov att standarder inom detta område och dessa vill vi vara med och påverka. Kvalitet, användarvänlighet och säkerhet är viktiga områden när man inför smarta lösningar nära människors dagliga behov, säger Daniel Berlin, Chief Technology Officer, Camanio Care.

– För oss som tillverkare är det av stor vikt att kunna stödja oss på säkerhetsstandarder när vi tar fram och utvecklar våra produkter. Även för kommuner och landsting, som är våra stora kunder, ger standarder en säkerhet vid implementering av ny teknik. Dessutom tror jag att standarder kan ge ökad interoperabilitet mellan olika lösningar vilket ger oss nya möjligheter, säger Daniel Berlin, Camanio Care.

Idag finns redan samverkande robotar inom vård och omsorg, men användandet av dem i Sverige är inte lika utbrett som i vissa andra delar av världen, till exempel Japan och Danmark. Tekniken ligger före tillämpningen. ISO-standarden ISO 13482 som publicerades 2014 som specificerar säkerhetskrav för robotar inom vård och omsorg var efterlängtad och har öppnat upp för en marknad för denna typ av robotar. Flera nya arbeten pågår inom ISO inom detta område.

– Det är viktigt att få in svenska tillverkares perspektiv i standardiseringsarbetet, vi välkomnar deltagare från olika slags verksamheter, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare, SIS, Swedish Standards Institute.


SIS/TK 278, Robotik

Vill du meta mer om revideringen av standarderna för robotsäkerhet?

Kontakta ann-sofie.sjoblom@sis.se

Eller läs mer på kommittésidan.