Nyhet · 2017-01-31

Standarder en del av regeringens satsning på innovation

Regeringen vill satsa på innovation för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Standardisering är ett av de områden som får pengar via Vinnova i den nya innovationssatsningen.

– Det är ett erkännande av att standarder underlättar innovation. Tidigare har man ibland missat att ta vara på standardersbetydelse för att göra produkter tillgängliga för marknaden, säger Thomas Idermark, vd för SIS. Regeringen vill genom den nya innovationsstrategin, kallad Testbädd Sverige, bland annat satsa på att förstärka industriforskningsinstitut, biologiska läkemedel, utveckling av testmiljöer och standarder.

– Sverige har generellt satsat mycket pengar på forskning och utveckling men har inte varit lika starka när det gäller att kommersialisera resultaten. Den här satsningen på standarder
i samband med innovation är en välkommen Modern robotanläggning markering att standarder är ett sätt att skörda frukterna av forskning och utveckling, säger Thomas Idermark. Det finns starka skäl att satsa på standarder, enligt innovationsstrategin. Ett standardiseringsarbete är ofta en förutsättning för en produkts globala kommersialisering, spridning och långsiktiga utveckling, skriver regeringen. Arbetet med standarder föreslås få 5 miljoner kronor under 2017 och 10 miljoner kronor per år de närmast påföljande åren. Exakt vad pengarna ska användas till kommer Vinnova besluta under våren.

– Det handlar inte om stora pengar, men det har ett viktigt symbolvärde. Det finns en myt, som fortfarande frodas, om att standarder är innovationshämmande, säger Thomas Idermark. Innovationssatsningen är en del av en forsknings- och innovationspolitisk proposition som regeringen lägger fram senare i höst.